2008”N“x–ˆ“๚”tŒ‹‰ส

‘ๅŠw–ผ “Œ‹ž—ง–ฝ–ผ‘ๅ‘ๅŽsŒcœไ–k‘ๅ‰ชŽR•Ÿ‰ช“Œ–k‹เ‘๒Ÿ“_Ÿ”‡ˆส
“Œ‹ž‘ๅŠw || ‚P ‚Q ‚Q ‡D ‡D ‡C ‡D ‡D ‡D ‚U‚R‚S‚Sˆส
—ง–ฝŠู‘ๅŠw ‡C || ‡C ‡C ‡C ‡D ‡D ‡C ‡D ‡C ‚X‚R‚X‚Pˆส
–ผŒร‰ฎ‘ๅŠw ‡B ‚P || ‡C ‡C ‡B ‡B ‡D ‡C ‡D ‚W‚R‚Q‚Qˆส
‘ๅใŽs—ง‘ๅŠw ‡B ‚P ‚P || ‡B ‡C ‡B ‡C ‡D ‡D ‚V‚Q‚X‚Rˆส
Œcœไ‹`m‘ๅŠw ‚O ‚P ‚P ‚Q || ‡B ‚Q ‡C ‡D ‡D ‚S‚Q‚R‚Tˆส
–kŠC“น‘ๅŠw ‚O ‚O ‚Q ‚P ‚Q ||‡B ‡D ‡D ‡C ‚S‚Q‚Q‚Uˆส
‰ชŽR‘ๅŠw ‚P ‚O ‚Q ‚Q ‡B ‚Q || ‡C ‚Q ‡C ‚R‚Q‚O‚Vˆส
•Ÿ‰ช‘ๅŠw ‚O ‚P ‚O ‚P ‚P ‚O ‚P || ‚Q ‡C ‚P‚P‚O‚Xˆส
“Œ–k‘ๅŠw ‚O ‚O ‚P ‚O ‚O ‚O ‡B ‡B || ‡C ‚R‚P‚P‚Wˆส
‹เ‘๒‘ๅŠw ‚O ‚P ‚O ‚O ‚O ‚P ‚P ‚P ‚P ||‚O‚T‚P‚Oˆส


‘SŸŽาF‘–{(—ง–ฝ)–k‘ๅ Œcœไ‘ๅŽs–ผ‘ๅ—ง–ฝ“Œ‹ž“Œ–k•Ÿ‰ช‰ชŽR‹เ‘๒ฌั
› ผˆไœ—้–ุœ ‘ๅ–์–ุ›1-2
‹฿“ก(Œj) ฌเV› “กˆไœ —ั› ฌ์œ•“เœเ_“c›’†–์› •ฝˆไ› “น›6-3
‰อ“‡ ‰–“cœ ‚‹ดœ 0-2
‘บผ ˆไŒณœ ˆไใ› …’J› ‘–{œ’J่œ—้–ุ›‰LเV› ผ–{(Œ›)œ 4-4
‘พ“c ฌ’็œ ‘ๅ‘บ› ถ•๛›2-1
‹฿“ก(L) —้–ุ› ™‰บ(W)œ ŽตžŠœ ŽR˜eœ–ุ‘บ›ŒG› ‚–ุœ ˆษ่›4-4
‹{–์ “V–์œ ฃŒหœ ’ท’J์œ Œร‰ฎœd–์œ“กเV›์Œด› ‡“c› 3-5
เV“c “ก–์œ ‹เ–_› •x‰i› “ก“cœ2-2
ƒXƒRƒA2-31-42-30-50-55-05-03-24-122-23
Ÿ”sœœœœœ››››4-5


“Œ‹ž ‹เ‘๒“Œ–k•Ÿ‰ช‰ชŽR–k‘ๅŒcœไ‘ๅŽs–ผ‘ๅ—ง–ฝฌั
—้–ุ ‘ๅ–์–ุ› เ_“c› ›› 3-0
•“เ “น› ’†–์› ผ–{(Œ›)›‹฿“ก(Œj)›“กˆไœ ผˆไœ4-2
–ุŒ๛ —้–ุ› ŒG› ผ–{(—ษ)›ฌเV›ˆไใœ —ัœ ฌ์œ4-2
‚‹ด ถ•๛› เ_่› ‚–ุ›‰อ“‡›โˆไ›™‰บ(W)› ‰–“c› ‘–{œ7-1
ˆไ“y ‘ๅ‘บ› –์Œ๛› 2-0
“c’† ˆภ“ก› –ุ‘บ› ‡“cœ“V–์› …’Jœ 3-2
’J่ “กเV› Œด“c› ^Žq›‘บผ›“ก–์›ฌ’็› ŽตžŠœ Œร‰ฎœ6-2
d–์ โ–{› ์Œด› ‹{–์›™‰บ(—T)œ ’ท’J์› Šโ“c›5-1
ƒXƒRƒA5-05-05-04-15-05-02-32-31-434-11
Ÿ”s››››››œœœ6-3


—ง–ฝ “Œ–k•Ÿ‰ช‰ชŽR–k‘ๅŒcœไ‘ๅŽs–ผ‘ๅ‹เ‘๒“Œ‹žฌั
{Œห ฌเVœˆไใ›—ั› 2-1
ผˆไ เ_“c› ’†–์› ผ–{(Œ›)› ››โˆไ›™‰บ(W)›‰–“cœ ‘ๅ–์–ุœ •“เ›7-2
rˆไ —้–ุ› ‰LเV› ‚–ุ› 3-0
ฌ์ ‘ๅ‘บ› Œด“c› ‡“c› ‹฿“ก(Œj)›ˆไŒณ›ฌ’็œ…’J› “น› –ุŒ๛›8-1
‘–{ –ุ‘บ› ’ห่› ^Žq› ‘บผ›—้–ุ›™‰บ(—T)›ŽตžŠ› ถ•๛› ‚‹ด›9-0
ŽR˜e ‹฿“ก(L)› ˆภ“ก› 2-0
Œร‰ฎ “กเV› ‹เ–_œ •x‰i› ‹{–์›“V–์›ฃŒห›’ท’J์› โ–ุ› ’J่›8-1
Šโ“c d–์œ0-1
ƒXƒRƒA5-04-15-05-04-14-14-14-14-140-5
Ÿ”s›››››››››9-0


–ผ‘ๅ •Ÿ‰ช‰ชŽR–k‘ๅŒcœไ‘ๅŽs‹เ‘๒—ง–ฝ“Œ‹ž“Œ–kฌั
™ŽR ผ–{(Œ›)œ ‘ๅ–์–ุ› 1-1
—ั ’†–์› ‚–ุ› ‹฿“ก(Œj)œ ฌเV›“กˆไ›“น›{Œหœ –ุŒ๛› ฒ’|›7-2
‰–“c ‰LเV› ‚{‰๊› ‰อ“‡› โˆไœˆไใ›ผˆไ› ‚‹ดœ เ_“c›6-2
Š_Œฉ ถ•๛› 1-0
…’J ŒG› ‡“c› ‘บผœ ˆไŒณ›ฌ’็›ˆภ“ก›ฌ์œ “c’†› —้–ุ›7-2
ย–์ โ–{› ‘ๅ‘บ›2-0
ŽตžŠ เ_่› •x‰iœ ‹฿“ก(L)› –์Œ๛›™‰บ(—T)œ‘–{œ ’J่› –ุ‘บœ4-4
’ท’J์ ์Œด› ‹{–์› “V–์›ฃŒห›Œร‰ฎœ d–์œ 4-2
ƒXƒRƒA5-03-23-24-14-15-01-43-24-132-13
Ÿ”s››››››œ››8-1


‘ๅŽs ‰ชŽR–k‘ๅŒcœไ‹เ‘๒–ผ‘ๅ—ง–ฝ“Œ‹ž“Œ–k•Ÿ‰ชฌั
“กˆไ ‹฿“ก(Œj)› —ัœ•“เ› เ_“c› 3-1
ˆไใ ผ–{(Œ›)œ ‘บผœ ฌเV› ‘ๅ–์–ุ›‰–“cœ{Œหœ–ุŒ๛› ฤ“ก› ’†–์›5-4
“์ “น› 1-0
™‰บ(W) ‚–ุ› โˆไœ ผˆไœ‚‹ดœ ‰LเVœ1-4
ฌ’็ ‚{‰๊› ‘พ“c› ˆไŒณ› ถ•๛›…’Jœฌ์›’J่œ –ุ‘บ› Œด“c›7-2
•ฤเV 0-0
™‰บ(—T) ‡“cœ ‹฿“ก(L)› —้–ุ› ˆภ“ก›ŽตžŠ›‘–{œd–์› “กเV› ’ห่›7-2
ฃŒห •x‰i› ‹{–์› “V–์œ โ–ุ›’ท’J์œŒร‰ฎœ ˆ๎“c› ‹เ–_›5-3
ƒXƒRƒA3-24-13-25-01-41-43-25-04-129-16
Ÿ”s››››œœ›››7-2


Œcœไ –k‘ๅ‹เ‘๒‘ๅŽs–ผ‘ๅ—ง–ฝ“Œ‹ž“Œ–k•Ÿ‰ช‰ชŽRฌั
“c”g ‘ๅ–์–ุ› ’†–์œ 1-1
ฌเV ‹฿“ก(Œj)œ “น› ˆไใœ —ัœ{Œห›–ุŒ๛œ ‰LเV› ผ–{(Œ›)œ3-5
โˆไ ถ•๛› ™‰บ(W)› ‰–“c›ผˆไœ‚‹ดœเ_“c› เ_่› ผ–{(—ษ)›6-2
ˆไŒณ ‘บผ› ฌ’็œ …’Jœฌ์œ—้–ุ› Œด“c› ‚–ุ›4-3
–์Œ๛ ˆษ่› ŽตžŠœˆไ“yœ ‡“cœ1-3
—้–ุ ‹฿“ก(L)œ ™‰บ(—T)œ ‘–{œ‘ๅ‘บ› 1-3
“V–์ ‹{–์› “ก“c› ฃŒห› ’ท’J์œŒร‰ฎœ“c’†œฤ“ก› •x‰iœ4-4
“ก–์ เV“c› ’J่œ–ุ‘บ› ’ห่› 3-1
ƒXƒRƒA3-25-02-31-41-40-55-04-12-323-22
Ÿ”s››œœœœ››œ4-5


‰ชŽR‘ๅŽs–ผ‘ๅ—ง–ฝ“Œ‹ž“Œ–k•Ÿ‰ช‹เ‘๒ –k‘ๅ Œcœไฌั
•ฝˆไ เ_“cœ ‹฿“ก(Œj)œ 0-2
ผ–{(Œ›) ˆไใ› ™ŽR› ผˆไœ •“เœ—้–ุ›’†–์›‘ๅ–์–ุ› ‘บผ› ฌเV›7-2
ผ–{(—ษ) –ุŒ๛œ‘ๅ‘บœ‰LเVœ โˆไœ0-4
‚–ุ ™‰บ(W)œ —ัœ rˆไœ ‚‹ดœ–ุ‘บœ“น› ‹฿“ก(L)› ˆไŒณœ2-6
‚{‰๊ ฌ’็œ ‰–“cœ 0-2
‡“c ™‰บ(—T)› …’Jœ ฌ์œ “c’†›“กเV›ŒG›ถ•๛œ ‹{–์œ –์Œ๛›5-4
^Žq ‘–{œ ’J่œเ_่›ˆภ“ก› 2-2
•x‰i ฃŒหœ ŽตžŠ› Œร‰ฎœ Œด“c›“ก“c› เV“cœ “V–์›4-3
ƒXƒRƒA2-32-30-51-42-34-14-12-33-220-25
Ÿ”sœœœœœ››œ›3-6


•Ÿ‰ช–ผ‘ๅ—ง–ฝ“Œ‹ž“Œ–k‹เ‘๒ ‰ชŽR –k‘ๅŒcœไ‘ๅŽsฌั
’†–์ —ัœ ผˆไœ •“เœ ฒ’|›‘ๅ–์–ุ›ผ–{(Œ›)œ‹฿“ก(Œj)œ “c”g› ˆไใœ3-6
‰LเV ‰–“cœ rˆไœ เ_“c›“นœผ–{(—ษ)›‘บผœ ฌเVœ ™‰บ(W)›3-5
ŒG …’Jœ –ุŒ๛œ ‘ๅ‘บœถ•๛›‡“cœ‹฿“ก(L)œ 1-5
เ_่ ŽตžŠœ ‚‹ดœ –ุ‘บœ^Žqœ โˆไœ 0-5
Œด“c ฌ์œ ’J่œ “กเVœ•x‰iœ ˆไŒณœ ฌ’็œ0-6
’ห่ ‘–{œ “ก–์œ ™‰บ(—T)œ0-3
์Œด ’ท’J์œ d–์œ ˆษ่›‹{–์œ 1-3
‹เ–_ Œร‰ฎ› “ก“c›เV“cœ ฃŒหœ2-2
ƒXƒRƒA0-51-40-52-34-11-40-51-41-410-35
Ÿ”sœœœœ›œœœœ1-8


“Œ–k—ง–ฝ“Œ‹ž‹เ‘๒•Ÿ‰ช ‰ชŽR –k‘ๅŒcœไ‘ๅŽs–ผ‘ๅฌั
ฒ’|   ’†–์œ   —ัœ0-2
เ_“c ผˆไœ —้–ุœ ‘ๅ–์–ุ› ‰LเVœ•ฝˆไ›‹฿“ก(Œj)œโˆไœ “กˆไœ ‰–“cœ2-7
—้–ุ rˆไœ –ุŒ๛œ ถ•๛œ ผ–{(Œ›)œ‘บผœˆไŒณœ …’Jœ0-7
‘ๅ‘บ ฌ์œ ˆไ“yœ ˆษ่› ŒG›ผ–{(—ษ)›‘พ“cœ—้–ุœ   ย–์œ3-5
ึ“ก     “V–์œ ˆไใœ 0-2
–ุ‘บ ‘–{œ “c’†œ ˆภ“ก› เ_่›‚–ุ›‹฿“ก(L)œ“ก–์œ ฌ’็œ  ŽตžŠ›4-5
“กเV Œร‰ฎœ ’J่œ “ก“c› Œด“c›‡“cœ‹{–์œ ™‰บ(—T)œ 2-5
ˆ๎“c   ฃŒหœ 0-1
ƒXƒRƒA0-50-54-13-23-20-50-50-51-411-34
Ÿ”sœœ›››œœœœ3-6
‹เ‘๒“Œ‹žŒcœไ“Œ–k‘ๅŽs •Ÿ‰ช –ผ‘ๅ‰ชŽR—ง–ฝ–k‘ๅฌั
‘ๅ–์–ุ —้–ุœ “c”gœ เ_“cœ ˆไใœ’†–์œ™ŽRœผ–{(Œ›)œ ผˆไ› ›œ1-8
“น •“เœ ฌเVœ   “์œ‰LเV›—ัœ‚–ุœ ฌ์œ ‹฿“ก(Œj)œ1-7
ถ•๛ ‚‹ดœ โˆไœ —้–ุœ ฌ’็œŒGœŠ_Œฉœ‡“c› ‘–{œ ‘พ“cœ1-8
ˆษ่   –์Œ๛œ ‘ๅ‘บœ ์Œดœ ‹฿“ก(L)œ0-4
ˆภ“ก “c’†œ  –ุ‘บœ ™‰บ(—T)œ…’Jœ^Žqœ ŽR˜eœ 0-6
“ก“c   –๎–์œ “กเVœ ‹เ–_œ•x‰iœ  โ–{œ เV“c›1-5
โ–{ d–์œ   ฃŒหœย–์œ   0-3
|
ƒXƒRƒA0-50-50-50-51-40-51-41-41-44-41
Ÿ”sœœœœœœœœœ0-9


inserted by FC2 system